Feeds:
Wpisy
Komentarze

Archive for Maj 2013

Miotany szczęściem, trwogą i nadzieją
Spieszę do Zary niecierpliwym krokiem.

Nawet Wieszcz, jak się okazuje, ulegał konsumpcyjnemu stylowi życia. Pozostaje mieć nadzieję, że nie było to w niedzielę (albo w inne Ważne Święto).


*Juliusz Słowacki: Szanfary [początek fragm. VIII]. w: Powieści poetyckie. – Wyd. IV zm. – Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – S. 14.

Read Full Post »

Nawet Wieszcz, jak się okazuje, ulegał konsumpcyjnemu stylowi życia. Szczegóły (a z zasadzie jeden szczegół) tutaj >>>>

Read Full Post »