Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘kalesony’

Marcin Badeni rozpoczął karierę w r. 1775 jako sekretarz w kancelarii króla  Stanisława Augusta.[…] Podczas jego nieobecności dobrami zarządzała żona, Marianna z Wawrzeckich, stolnikówna bracławska, siostra Tomasza, sławnego generała Kościuszkowskiego, pani, która w młodym wieku była ponoć bardzo urodziwą i najpierwszą elegantką.
Na starość Badeniowa nadzwyczajnie się zaniedbała, „tak w ubiorze, jak i w obyczajach”. Zasłynęła też z nieochędóstwa osobistego. Mówiono w Krakowie, do dzieci zwłaszcza: „Brudnyś jak spódniczka pani Badeniowej”.
Ambroży Grabowski […] jako dowód lekceważenia sobie przez Badeniową elementarnych przepisów higienicznych przytoczył anegdotę, jaka się jej zdarzyła w czasie przyjęcia w pałacu Stanisława Wodzickiego, prezesa Senatu Wolnego Miasta Krakowa: „Gdy przy znacznej liczbie osób w pokoju zrobiło się gorąco, Badeniowa udała się do sypialnego pokoju JW. Prezesowej, a właśnie wtedy nikt tam nie był obecnym, zdjęła z siebie brudne flanelowe kalesony i takowe pod poduszkę tej pani włożyła. Pani Wodzicka po rozejściu się gości udaje się na spoczynek i kładąc się w łóżko, spostrzega obrzydliwą szmatę.Zgiełk, hałas na służących, że nie dają należytego baczenia […]. Brudne gałgany wyrzucono. Aż tu drugiego dnia przychodzi służący od JW. Wojewodziny i domaga się wydania sobie kalesonów, która ta dama w łóżko JW. Prezesowej schowała”.*

Suplement do poprzedniego tematu, który wzbudził takie zainteresowanie, i do polskich dziejów ineksprymabli.

*Kalesony pani Badeniowej. W: Sensacje z dawnych lat. Wyszukał i skomentował Roman Kaleta. Wyd. 3 udoskonalone i poszerzone. Wrocław[etc.] 1986 s. 247

 

 

Read Full Post »

Rzymianie nie nosili
ani spodni
ani kalesonów

 

noszenie kalesonów było
poniżej godności obywatela rzymu
spodnie (i kalesony) przyszły
(oczywiście przyszły nie same!
co się rozumie samo przez się
ach! to nieznośne „się” –
nie wiem czy to przysłówek
czy imiesłów… kiedy „się”
pojawiło /się/ w języku polskim
nie wiem)
wróćmy jednak do kalesonów
być może przyszły one do nas
z Babilonu Palmiry
Konstantynopola… mówią o tym
rzeźby tamtych krajów
Klimat! Tu jest nie tylko pies
ale i kot pogrzebany
kalesony Katona
kalesony Cycerona
kalesony Kaliguli
Panie profesorze
czy w Pompejach nie
dochowały się

odlewy ciał z bielizną
[…]*

 

Istotny dla męskiej części populacji temat kalesonów (albo kaleson, jak chce duża część tej populacji) powraca zwykle wraz z pierwszymi chłodami. Spory między frakcjami prokalesonową i antykalesonową nabiorą mocy późną jesienią. W tym roku temat zyskał na doniosłości dzięki poematowi autorstwa samego Tadeusza Różewicza.

 

*Tadeusz Różewicz: Áladerrida [fragment]. W: Kup kota w worku (work in progress). Wrocław 2008 s. 98-99

Temat ineksprymablidoczekał się blogowej kontynuacji >>>

 

Read Full Post »