Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘Rozpuk’

Konferansjer prosi na estradę 10 panów. Będą oni w rozgrywce odgrywać rolę „sędziów ringowych”. Każdy otrzymuje pudełko z 10 zapałkami i gwizdek. Następnie gawędziarz zaprasza na estradę panię, formując „zastęp kapłanek domowego ogniska”. […]  Naokoło głównej estrady rozmieszczone są malutkie stosiki. […]. Na sygnał z estrady – grupy pań przystępują do akcji – każdej z pań użyć wolno tylko jednej zapałki. Trzy spośród pań, którym uda się rozpalić stosiki, otrzymują nagrody i dyplomy kapłanek domowego ogniska. Z dwóch stron linii stosików znajdują się stanowiska kontrole, obsadzone przez instruktorów DDK. Stanowiska te są zradiofonizowane. Zadanie instruktorów jest trojakie:
– nie dopuścić, aby zastosowano więcej niż jedną zapałkę, lub inne źródło ognia,
– informować dowcipnie publiczność, jak przebiega akcja przy stosikach,
– wprowadzić do swoich wypowiedzi informacje o kulturalnym znaczeniu świętego ognia jako elementu oczyszczającego.
„Ringowy sędzia” sygnalizuje rozpalenie ogniska gwizdkiem wzywającym punkt kontrolny. Informację do wiadomości publicznej podaje z punktu kontrolnego instruktor po stwierdzeniu, że ognisko w rzeczywistości zostało rozpalone.*

W czasach dzisiejszych, gdy rozbawianiem widza zajmuje się nieprzerwanie kilkadziesiąt anten telewizyjnych, gdy rozpuk powszechny jest nakazem najwyższym, warto zastanowić się nad czasami, gdy tenże rozpuk był artykułem dostępnym z rzadka i wymagającym nie lada kolektywnych wysiłków, aby rozpuk osiągnąć. Również dowcipne informowanie, dostępne ongiś w ilościach śladowych, jakoś spowszedniało… Inne aspekty przytoczonego wyżej tekstu pozostawiam do rozważenia czytelnikom.
Gdyby ktoś zaniepokoił się, że powyższy przykład jest na bakier z instrukcjami p. poż., uspokajam:

Tymczasem służba przeciwpożarowa ustawia przed estradą duży stos na metalowym rusztowaniu. Teraz panowie, których udział dotychczas był raczej bierny, otrzymują zadanie konkursowe polegające na […] przeniesieniu ognia ze swojego stosiku do ogniska głównego. Wygrywa ten, któremu uda się rozpalić ogień – otrzymuje uroczysty tytuł Wielkiego Mistrza Ognia i odpowiednie insygnia.*

 *Maria Maciejewska: Wybór pomysłów. Materiały z V Ogólnopolskiej Giełdy Programowej Klubów i Domów Kultury. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1979

Read Full Post »